Skrivprocessens sex faser

En förenklad modell av skrivprocessen kan se ut på nedanstående sätt. Viktigt att komma ihåg är att det akademiska skrivandet inte är en linjär process. Detta illustreras av pilarna i modellen.


1. Förarbete

Under förarbetet bör du också fundera över hur du ska gå tillväga för att hitta material till texten. Kräver texttypen och syftet med texten att du gör en kvantitativ undersökning, eller passar djupintervjuer bättre?


2. Utkast

När du har gjort den grundläggande analysen av uppgiften är det dags att göra en plan för det fortsatta arbetet. Ett lämpligt tillvägagångssätt är att göra ett utkast över texten. Kanske har du redan nu en eller flera tanketexter om vad du vill skriva om? Använd dig av dessa! Börja formulera digNär du har stommen klar är det dags att börja skriva den text som du ska lämna in.


3. Respons

Nästa steg i skrivprocessen är att ta emot respons på din text. Detta är något som många oroar sig för. Om du gör det – försök att påminna dig att responsen är ett verktyg för att hjälpa dig framåt, inte kritik mot din person eller dig som skribent.


4. Omarbetning

Att få respons och omarbeta sin text sker oftast i flera steg, och antalet omarbetningar stiger med uppgiftens omfång. Det du först och främst behöver tänka på i omarbetningsfasen är att du nu är i färd med att skapa en presentationstext.


5. Korrekturläsning

När du känner att du fått med allt som du behöver ha med, att texten har en röd tråd och du har använt dig av ett språk och form som passar den uppgift du ska skriva är det dags att korrekturläsa texten.


6. Slutlig omarbetning

Gå igenom dina anteckningar från korrekturläsningen, från början till slut. Se också till att sidnumreringen är korrekt, att titelsidan, om du förväntas ha en sådan, följer de riktlinjer som gäller och att referenser och bilagor är med.

Dags att börja skriva


Vill du få inspiration till att skriva? Gå en skrivarkurs på Skrivarstudion för att komma igång och hitta ditt eget uttryckssätt. Kurserna kombinerar skrivövningar på plats, hemuppgifter och textanalys.

Skrivarkursen vänder sig till dig som vill komma igång med att skriva. De passar dig som vill utveckla ditt skrivande, och komma underfund med och utveckla ditt eget språk. Du har kanske tänkt länge på att sätta i gång men inte riktigt vetat hur du ska börja.

Skrivarsrtudion är en del av Swedcenter. På Skrivarstudion får du lära dig de konstnärliga och hantverksmässiga grunderna för din genre. Du får prova dig fram och experimentera – allt för att du ska utveckla ditt språk och hitta din personliga stil.


Huvudlärare är Julia Kuprilanova, lingvist, examinator och lärare i svenska. Hon analyserar texterna tillsammans med  Michael Mann. Han har 20 års erfarenhet som journalist, reporter och redaktör inom lokalpress, rikspress och som reporter på sveriges största TV kanal TV4. Tidigare medlem i Svenska Journalistförbundet och Svenska Publicistklubben i Stockholm

Dessutom kommer lärare vid Center for Swedish studies i Sverige att analysera texter och ge råd under kursen.


Kursen pågår under 8 veckor. Start 19 januari 2021.


PRIS 5.800 rubel. Krav lägst B1+ 


ANMÄLAN PÅ skrivarstudion@swedcenter.se. Berätta om dig själv och varför du vill vara med.Kursupplägg
Varje vecka presenterar vi online via en videofilm en ny skrivuppgift. Denna hör till något moment i skrivandet som vi sedan diskuterar genom responsskrivande i mindre grupper. Responstexten är ett resonerande svar på den inlämning du just läst. Du både ger och tar emot respons varje vecka.

Dessa moment kan innebära att vi fokuserar på exempelvis dialog, miljöbeskrivning, karaktärsskapande eller dramaturgi. Övningarna och responsen utvecklar ditt litterära medvetande och ditt skrivande.

Parallellt med skrivandet och läsandet av varandras texter ingår det också att läsa annan skönlitteratur och reflektera kring denna.  Här ingår mestadels samtida svensk och översatt skönlitteratur.

Arbetet kräver självständighet och disciplin med ett skarpt öga på inlämningstiderna. Men det kräver också öppenhet, eftertanke och reflektion. Lärarna finns med i alla steg under kursens gång och delar med sig sina tankar kring inlämnade texter, ger råd och svarar på frågor.


ANMÄLAN PÅ skrivarstudion@swedcenter.se. Berätta om dig själv och varför du vill vara med.

Микаэль Манн в настоящее время проводит два типа онлайн и оффдийн-курсов по письменным практикам.