OPEN STAGE
07.03.2020

I WANT TO JOIN. JAG VILL VARA MED. JAG VILL i WANT TO

Kulturskolan - din väg till scenen.


Vill du uppträda. Spela teater. Kanske sjunga eller spela? KULTURSKOLAN i Sankt Petersburg erbjuder dig kurser i teater, musik, dans, drama matlagning och mycket annat. Men inte bara. Du får också möjligheten att en gång i månaden uppträda på det vi kallar  "Öppna scenen". Kom själv. Spela och sjung,  Ta med dig din orkester, Läs en dikt. Vår öppna scen är öppen för alla. Bara ett villkor. Allt du gör skall ha någon anknytning till skandinavsik, norsk, dansk eller svensk kultur. Om du sjunger på ryska, engelska, norska eller nåot annat språk spelar ingen roll. 

Kulturskolan - your way to the stage.


Do you want to perform?  Act? Maybe sing or play?
The CULTURAL SCHOOL of Saint Petersburg offers courses in theater, music, dance, drama, cooking and much more. But not only that. You also get the opportunity to perform once a month on what we call "Open Stage". Come and try yourself! Play and sing, bring your orchestra or read a poem. Our open scene is open to everyone. Just one requirement. Everything you do should have some connection to Scandinavian, Norwegian, Danish or Swedish culture. But if you sing or perform, it doesn’t matter you do it in Russian, English, Norwegian or some other language.

JAG VILL VARA MED

 
 
 
 
 

KULTURHUSET I SANKT PETERSBURG


Kulturhuset i Sankt Petersburg är för alla som vill uppleva och skapa kultur. Vi finns i centrala SPb Här pågår olika kreativa verksamheter för fullt! Vår Kulturskola undervisar i språk, dans, musik, teater, bild, form och konst.

KONTAKTA  OSS


191 036 Санкт-Петербург

Московский Проспект 4


T.  +7 (900) 657 52 00

T  Stockholm +46 (0)73 716 26 61.

E.  info@kulturhuset.ru

W. www.kulturhuset.ru

SKYPE. swedcenter

Copyright @mmbv ltd 2011-2020. All rights reserved