RUSSIAN  ENGLISH

Kulturhuset i Sankt Petersburg


Kulturhuset SPB i Sankt Petersburg är ett kulturcenter en kultur plattform för alla som vill uppleva och skapa kultur.

Vi arbetar för att utveckla samarbetet mellan de skandinaviska länderna och Ryssland  inom alla kulturområden.

Vi arrangerar olika typer av kulturevenemang, kurser, seminarier och filmkvällar.

Vi finns i centrala Sankt Petersburg. Här pågår ständigt olika kreativa verksamheter. Varför inte besöka vårt Cafe- Kanelbullen.

Vår Kulturskola undervisar i språk, dans, musik, teater, bild, form och konst.

Litteratur

Kulturskolan - din väg till scenen.

Vill du stå på scen?


Kulturskolan i Sankt Petersburg ger dig, som går någon av våra kurser, möjligheten att uppträda på det vi kallar för "Öppen scen". Kom själv eller tillsammans med ditt band eller ensemble och spela, dansa, sjung, läs poesi, ge en monolog eller för att visa upp din konst. Eller bara för att titta och lyssna på alla som uppträder. 


Följ oss på Facebook

KULTURHUSET I SANKT PETERSBURG


Kulturhuset i Sankt Petersburg är för alla som vill uppleva och skapa kultur. Vi finns i centrala SPb Här pågår olika kreativa verksamheter för fullt! Vår Kulturskola undervisar i språk, dans, musik, teater, bild, form och konst.

KONTAKTA  OSS


191 036 Санкт-Петербург

Лиговский проспект 37


T.  8 800 201-54-28, +7 (900) 6244090

T  Stockholm +46 (0)73 716 26 61.

E.  info@kulturhuset.ru

W. wwwkulturhuset.ru

SKYPE. swedcenter

Copyright @mmbv ltd 2011-2020. All rights reserved