About Validering C1

 

 

SWEDCENTER

 

Сведентер имеет право принимать экзамен шведского языка для врачей и людей других специальностей на уровень С1 по шкале EC. Экзамен является обязательным для тех, кто собирается получить лицензию для работы с сфере здравоохранения Швеции. Теперь, чтобы сдать экзамен Вам не нужно ехать в Стокгольм.

 

Svenska C1-test

Vi erbjuder ett test i svenska på C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS). Språkprovet godtas bland annat av Socialstyrelsen.

 

Testerna lämpar sig bra för dig som behöver ett intyg som visar till exempel en arbetsgivare att du har mycket goda kunskaper i svenska. Språkproven godtas av Socialstyrelsen för språklig behörighet till yrkeslegitimationer. Gör gärna vårt språktest (inplaceringstest) för att kontrollera att nivån på dina svenskkunskaper ligger på nivå C1.

 

C1-testerna innehåller följande delmoment:

Lucktest (test av ordförråd och grammatik)

Hörförståelse

Läsförståelse

Skriftlig uppgift

Muntlig kommunikation

Den beräknade tiden för ett test är max 7 timmar (inklusive pauser).

 

OBS! Vid godkänt resultat utfärdas ett valideringsintyg, inte ett betyg.

 

 

Validering av svenska för vården

Inom vården är det viktigt att kommunikationen med patienter och kollegor fungerar. Därför kan det vara bra med en bedömning av sjukvårdsanställdas svenskkunskaper. Folkuniversitetet hjälper till med att bedöma och dokumentera kunskaper i svenska för vården.

Bedömningen gäller de olika språkliga färdigheterna (läsa, höra, skriva och tala) och relaterar till Europarådets referensram för språk och till de språkliga behov som finns i vårdsektorn.

 

Bedömningen visar kunskaperna

 

En bedömning är en hjälp för individer att visa vilka språkkunskaper de har och är en merit när de söker arbete. Den hjälper också arbetsgivare att förstå de faktiska språkkunskaperna hos en arbetssökande. En bedömning av kunskapsnivån i de olika språkliga färdigheterna är ett användbart instrument för att se om och var man behöver förbättra sitt språk.

 

Europarådets referensram för svenska i vården

 

Den språkliga bedömningen relaterar till Europarådets referensram för språk och är anpassad för de språkliga behoven inom vårdsektorn. Europarådets beskrivningar av vad man ska kunna på de olika nivåerna har kompletterats med språkliga behov för vården.

FAQ -Test C1

Om du vill veta mer kan du kontakta någon av följande personer:

 

Göteborg/Västsverige: Margaretha Wickström

margaretha.wickström@folkuniversitetet.se

 

Sankt Petersburg: Michael Mann

swedex@swedcenter.se

Стоимость

 

Validering C1 - 3000 SEK.

 

Подготовка Validering C1

 

Вы можете подготовиться к экзамену самостоятельно или пройти наш курс подготовки к Swedex. Курс подготовки к экзамену включает: смоделированные ситуации экзамена, детальный разбор каждой части экзамена и типовых проблем, возникаюших в процессе сдачи экзамена. Дополнительная услуга — сдать пробный экзамен Swedex в нашем центре, чтобы приобрести опыт сдачи экзамена в режиме реального времени. Вы сможете получить объективную оценку Ваших возможностей.

Пробный тест

 

Пробный тест: - результат в этот же день; - поможет проверить свои знания до и/или после подготовки к экзамену Swedex; - поможет ощутить атмосферу настоящего тестирования, дает представление о реальной обстановке в процессе настоящего тестирования; - по результатам пробного теста преподаватель сможет составить план занятий, непосредственно концентрируясь на тех моментах, которые необходимо исправить для успешной сдачи настоящего Validering C1. Стоимость пробного экзамена - 1200 рублей. Для прохождения пробного экзамена, также необходимо заранее заполнить и отправить нам он-лайн заявку. Заявка

Emilia

 

Уровень C1 в Сведсентер в

Санкт-Петербурге.

Swedex Saint Petersburg

Phone: +7 (900) 6244090

Email: swedex@swedcenter.se

Address: Gontcharnaya ulitsa 13

Saint Petersburg

ABOUT SWEDCENTER

 

Сведсентер приглашает всех, кто интересуется шведским языком, культурой и историей Швеции, а также тех, для кого самообразование – это стиль жизни.

Наши специализации:

•обучение шведскому языку с нуля и любого уровня подготовки;

•подготовка к сдаче международного экзамена по шведскому языку;

•проведение сертифицированного международного экзамена SWEDEX.

CONTACT US

 

191 036 Санкт-Петербург.

Гончарная улица 13 офис 402

 

T. +7(812) 9066952, +7 (900) 6244090

E. info@swedcenter.se

W. www.swedcenter.se

SKYPE. swedcenter

Copyright @mmbv ltd. All rights reserved