FAQ Svenska C1-test

Copyright @mmbv ltd. All rights reserved

 

Här är några vanliga frågor kring svenska C1-testet.

 

1. Hur vet jag vilken språklig nivå jag befinner mig på?

Du kan få en första uppfattning om din nivå genom Folkuniversitetets inplaceringstest i svenska där du själv kan pröva att värdera dina kunskaper.

 

2. Vad kan jag använda C1-testet i svenska till?

Dessa tester godtas av Socialstyrelsen för erhållande av yrkeslegitimationer. Testerna lämpar sig bra för dig som vill erhålla ett intyg som visar till exempel en arbetsgivare att du har mycket goda kunskaper i svenska. Testet har ingen medicinsk inriktning.

 

3. Ger C1-testet behörighet för att studera vid ett svenskt universitet?

Nej, C1-testet ger inte behörighet för universitetsstudier i svenska. Det finns ett särskilt prov i svenska för universitets- och högskolestudier: Tisus. Se www.nordiska.su.se/tisus. Nivån för Tisus motsvarar C1 på Europarådets nivåskala.

 

4. Måste jag gå en viss kurs i svenska för att ta C1-testet?

Nej. C1-testet är ett fristående test i svenska. Det spelar med andra ord ingen roll var och hur du har lärt dig svenska. Folkuniversitetet erbjuder kurser på C1-nivå för den som är intresserad.

 

5. Var kan jag ta C1-testet?

C1-testet kan tas hos Folkuniversitetet i Sverige och Swedcenter i Saint Petersburg . Inom kort kommer Folkuniversitetet erbjuda C1-testet även på andra orter.

 

6. Hur gammal måste man vara för att få ta C1-testet?

Man bör ha fyllt 14 år och inte ha svenska som modersmål.

 

7. Hur långt före testet måste jag anmäla mig?

Senast två veckor före aktuellt testdatum.

 

8. Vad kostar det att ta C1-testet?

Det kostar 3000 kronor att ta C1-testet.

 

9. Hur anmäler jag mig till C1-testet?

 

 

 

 

 

10. Vad ingår i C1-testet?

C1-testet prövar alla språkliga färdigheter. Följande delmoment ingår i testet:

Hörförståelse: 22 min

Läsförståelse: 90 min

Skriftlig uppgift: 120 min

Muntlig uppgift: ca 20 min + 20 min förderedelsetid

 

11. Är hjälpmedel tillåtna?

Inga hjälpmedel är tillåtna vid testet.

 

12. Kan man göra om testet?

Ja, men man måste göra om hela testet, man kan inte göra om en enstaka del. Ny avgift tas ut. Vi rekommenderar att man väntar 3 – 6 månader innan man gör om testet för att under den tiden ytterligare öka sina kunskaper i svenska.

 

13. Hur bedöms testet?

Två personer bedömer testet.

Följande omdömen ges:

• Godkänd

• Underkänd

 

I respektive moment läsförståelse, ordtest och hörförståelse ska antal rätt svar överstiga godkäntgränsen. I momenten skriftlig framställning och muntlig framställning görs en samlad bedömning i respektive moment för att kontrollera att C1-nivå uppnåtts. Ytterligare analys av testresultatet ges inte, och man får inte tillbaka sitt test med kommentarer.

 

Om man får underkänt på en testdel är testet i sin helhet underkänt. Om man blir underkänd, måste man göra om hela testet.

 

14. Får jag ett intyg?

Den som blivit godkänd på C1-testet får ett intyg (inte ett betyg). Den som inte klarat sig får uppgift om resultaten på deltesten.

 

15. Hur lång tid tar det innan jag får mitt intyg?

Cirka 2 – 3 veckor efter testet får man sitt intyg om man är godkänd.

 

16. Hur länge bör jag ha läst svenska för att klara C1-testet?

Man bör ha läst svenska minst 1,5 år, men förutsättningarna varierar stort från person till person. Bland annat beroende på hur intensivt man har studerat, språkinlärningsbakgrund, ålder och hur mycket man har använt svenska språket. Se vidare på Cambridge English Support-sida angående inlärningstid för olika nivåer på Europarådets nivåskala.

 

17. Hur kan jag förbereda mig inför C1-testet?

Swedcenter erbjuder förberedande kurser inför C1-testet. Annars kan du träna själv exempelvis med artiklar med faktatexter inom olika ämnesområden, litterära texter, sakprosa, lyssna på t.ex. Vetenskapsradion (Sveriges Radio).

ABOUT SWEDCENTER

 

Сведсентер приглашает всех, кто интересуется шведским языком, культурой и историей Швеции, а также тех, для кого самообразование – это стиль жизни.

Наши специализации:

•обучение шведскому языку с нуля и любого уровня подготовки;

•подготовка к сдаче международного экзамена по шведскому языку;

•проведение сертифицированного международного экзамена SWEDEX.

CONTACT US

 

191 036 Санкт-Петербург.

Гончарная улица 13 офис 402

 

T. +7(812) 9066952, +7 (900) 6244090

E. info@swedcenter.se

W. www.swedcenter.se

SKYPE. swedcenter